Litteraturvetenskapliga institutionen

Workshop med Eric Opoku Mensah

  • Datum: 08 mars, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet, Retorik, i samarbete med Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Workshop för särskilt vidtalade vid institutionen om formerna för ett framtida utbildnings- och forskningssamarbete
 

Presentation
Dr. Eric Opoku Mensah är retorikforskare från Ghana och prefekt vid Department of Communication Studies vid Cape Coast University, Ghana. Mensah tog sin doktorsexamen för Professor Phillippe-Joseph Salazar vid Centre for Rhetoric Studies vid University of Cape Town, Sydafrika. Hans avhandling behandlade Kwame Nkrumah’s politiska retorik. Nkrumah kan sägas ha grundat den Pan-Afrikanska rörelsen. Dr. Mensah forskar på det avtryck som den pan-afrikanska rörelsen har gjort och särskilt dess inflytande på självständighetskamper i Afrika. Dr. Mensah är också involverad i frågor om postkolonial politisk deliberation med särskilt fokus på det retoriska klimatet i Ghanas framväxande demokratiska kultur. Mensah också en flitigt återkommande deltagare i radio och TV-diskussioner om Ghanas politiska retorik och demokratiska kultur.