Litteraturvetenskapliga institutionen

Sam Holmqvist - Disputation

  • Datum: 2017-04-07 kl 10:15
  • Plats: Engelska parken - Geijersalen (Eng6-1023)
  • Webbsida
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Disputation

FL Sam Holmqvist försvarar sin doktorsavhandling Transformationer. 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt.

Opponent: prof. Åsa Arping, Göteborgs universitet

Ordf.: Williams

Mer information i DiVA