Litteraturvetenskapliga institutionen

Engaging Vulnerability-seminariet

  • Datum: 2017-10-19 kl 10:15 12:00
  • Plats: Se seminariets hemsida
  • Arrangör: Forskningsprogrammet Engaging Vulnerability
  • Kontaktperson: Mats Hyvönen
  • Seminarium

För mer information, besök seminariets hemsida


Seminarieansvariga
- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
- Sharon Rider, Filosofiska institutionen
- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen