Jan Stolpe och Sven-Olov Wallenstein: "Att översätta Diderot"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala i samarbete med Christina Kullberg, Institutionen för moderna språk, Romanska språk

Jan Stolpe, översättare, och Sven-Olov Wallenstein, professor i filosofi, Södertörns högskola: ”Att översätta Diderot”

Ordförande: Ann Öhrberg