Campus Engelska parken

Adresser och telefonnummer

Besöksadress
Engelska Parken, Humanistiskt centrum, hus 6, Thunbergsvägen 3P, Uppsala

Postadress
Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefonnummer
018-471 29 50, 018-471 29 47

Kursadministration och studievägledning

 • Joel Gordon Hultsjö, kursadministratör
  Masterprogram i skandinavistik, litteraturkurserna inom Ämneslärarprogrammet i svenska
   
 • Kristin Sverredal (vik.), kursadministratör och studievägledare
  Kursadministratör för Litteraturvetenskap och Retorik

Mottagningstider (för besök och telefonsamtal)
Måndag: 10.00-11.30
Onsdag: 10.00-11.00 och 13.00-14.30
Torsdag: 10.00-11.30

Studenter är förstås välkomna att boka möten närsomhelst via e-post.

Prefekt och studierektorer

Administrativ personal

 • Administratör
  Under tillsättning
   
 • Ekonomiadministratör
  Karin Torbratt
   
 • HR-generalist
  Under tillsättning
  Holger Henningsson, HR-seniorrådgivare (vik.)

Campus Gotland

Adresser och telefonummer

Besöksadress
Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 57 VISBY

Postadress
621 67  VISBY

Telefon
0498-10 82 00 (växel, se även nedan)

Kursadministration och studievägledning