Välkommen

Vid institutionen för litteraturvetenskap och retorik bedrivs forskning och undervisning inom litteraturvetenskap och retorik. Vi medverkar dessutom i Ämneslärarutbildningen i svenska.

Senast uppdaterad: 2024-02-07