Välkommen

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen bedrivs forskning och undervisning inom litteraturvetenskap, retorik och skandinavistik. Vi medverkar dessutom i Ämneslärarutbildningen i svenska.

Senast uppdaterad: 2023-10-03