Colloquium - Literature

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Organiser: The Department of Literature, Section for Literature, The Higher Seminar
  • Contact person: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Seminar in Swedish

Presentation of current research on VAT on books by Kristina Lundblad, Associate Professor, Lund University: ”Litteraturpolitik på entreprenad: Bokmomssänkningen 2002 och spelet mellan böcker och litteratur”

Discussion material available as from September 1

Chair: Johan Svedjedal

Presentation (in Swedish)

Kristina Lundblad lägger fram en uppsats om turerna kring sänkningen av bokmomsen åren kring millennieskiftet. Skälen till sänkningen från 25 till 6 procents moms var kulturpolitiska. ”Målet med statens insatser på området är att stimulera en varierad utgivning av kvalitetslitteratur samt att öka tillgången till och intresset för litteratur i alla grupper”, förklarade regeringen i budgetpropositionen för 2002. Men vilken relation finns det egentligen mellan momssatser, läsning och ”kvalitetslitteratur”? Är det litteratur man handlar med och beskattar eller är det böcker, och vilka var effekterna av momssänkningen? Lundblad undersöker bokhistoriska aspekter av momssänkningens politiska och ekonomiska dimensioner, och vice versa: Vilken syn på böcker, litteratur och relationen dem emellan är i omlopp, och hur påverkas boken, litteraturen och läsandet av kulturpolitikens agerande? Texten som läggs fram som underlag är publicerad i TFL 2014:3/4. Uppsatsen ingår i det VR-finansierade projektet ”Bokens många sidor. Relationen mellan böcker och litteratur på spänningsfältet mellan estetik och ekonomi, 1750-2002”.