General Seminar - Rhetoric

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - 6-0031
  • Organiser: The Department of Literature, Section for Rhetoric, The Higher Seminar
  • Contact person: Mats Rosengren
  • Seminarium

Seminar in Swedish

Bo Andersson om Närvarons retorik: "Text och tänkande hos Jacob Böhme (1575–1624)"

Chair: Mats Rosengren


Presentation
Min forskning rör till en mycket stor del 1600-talets språk och kultur. Det som gör detta århundrade så intressant är framför allt den sociala och samhälleliga dynamik som återspeglas i de flesta av den tidens tyska texter. I min doktorsavhandling genomförde jag en retorisk analys av en skrift av skomakaren och filosofen Jacob Böhme (1575-1624). Jag visade där hur han genom att framställa sig själv som olärd hantverkare kan göra anspråk på auktoritet – Gud uppenbarar sig inte för de lärda och ansedda, utan för de enkla och socialt föraktade. Bl a genom denna argumentation fick hans texter ett enormt genomslag i dåtidens Europa. Efter flera andra forskningsuppgifter tog jag upp Böhme igen för några år sedan och jag har just avslutat en bok om hans skrivsätt och hans tänkande i språkliga bilder. Det som jag själv anser starkast kännetecknar min forskning är användandet av moderna språkvetenskapliga teorier och metoder, exempelvis kognitionslingvistik, vid analysen av äldre texter.