Sonya Petersson: ”Konst i omlopp: Om konstbegrepp och massmedier under 1700-talet”

  • Date: –18:00
  • Location: Engelska parken - 6-003
  • Organiser: The Department of Literature and The Department of Art History
  • Contact person: Marie-Christine Skuncke
  • Seminarium

Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar and The Department of Art History

Seminar in Swedish

PhD Sonya Petersson, Stockholm: ”Konst i omlopp: Om konstbegrepp och massmedier under 1700-talet”.

Presentation (in Swedish)
Konstvetaren Sonya Petersson presenterar resultat från sin doktorsavhandling Konst i omlopp: Mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft (Stockholms universitet, 2014). Föredraget handlar å ena sidan om 1700-talets expanderande kulturmarknad och massmediepraktiker, å andra sidan om tidens konstbegrepp. Enligt en väl etablerad forskartradition är 1700-talet århundradet då de s.k. sköna konsterna definierades och ett definitivt brott mot den äldre traditionens vidare konstbegrepp uppstod. Sonya Petersson presenterar alternativ till denna historieskrivning genom att analysera konstbegreppet i förhållande till frågor om hur begreppet spreds, togs i bruk och tillfördes nya betydelselager på en massmedial och borgerligt orienterad kulturmarknad. Utifrån exempel från Stockholms tidningar, småskrifter och bildtryck, kan ett flexibelt begreppsbruk följas, vilket inte bara ifrågasätter tanken om definitiva paradigm och paradigmskiften utan också synliggör överlappningar mellan områden som konst, lyxdebatt och perceptionsteori. Till seminariet behövs ingen föregående läsning, men alla intresserade kan rekvirera ett exemplar av avhandlingen genom att kontakta sonya.petersson@arthistory.su.se.