Alexander Stagnell on Barbara Cassin

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - 6-0031
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Mats Rosengren
  • Seminarium

General Seminar - Section for Rhetoric

Seminar in Swedish

Alexander Stagnell on Barbara Cassin

Chair: Mats Rosengren


Presentation
Under seminariet presenterar Alexander Stagnell tre kortare texter av Barbara Cassin som översatts till svenska. Texterna, som ger en introduktion till Cassins omtolkning av sofistikens och retorikens ursprung och tvisten med filosofin, är hämtade ur boken L'archipel des idées de Barbara Cassin (Paris: Maison des sciences de l'homme, 2014). Översättningarna är tänkta att publiceras som klassiker i Rhetorica Scandinavica och ackompanjeras därför av en kortare klassikerintroduktion, skriven just för RS.

Introduktion, översättningar samt franska originaltexter kan rekvireras tidigast en vecka innan seminariet från alexander.stagnell@sh.se.