Johan Tralau:

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - 6-0031
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Mats Rosengren
  • Seminarium

The General Seminar - Rhetoric

Seminar in Swedish

Johan Tralau, Department of Government, Uppsala University, presents his project on ancient Greek political theory: "Den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland"

Chair: Rosengren


Presentation
Johan Tralau kommer att presentera projektet "Den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland". Till att börja med kommer jag att föreslå en förståelse av dettas uppkomst som vissa argumentationsteknikers ursprung - närmare bestämt det "sokratiska" tillvägagångssätt som ibland kallas intern kritik, försöket att pröva en ståndpunkt på grundval av dennas egna premisser. Jag kommer därefter att göra tre nedslag  - hos Homeros, i Aischylos Eumeniderna och Sofokles Elektra - för att följa den normativa argumentationens tidiga evolution.