Tore Lund: ”Rydbergs författarskap – ekonomi och marknadsrelationer”

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Colloquium - Section for Literature

Seminar in Swedish

”Rydbergs författarskap – ekonomi och marknadsrelationer”. Tore Lund presenterar ett pågående projekt om Rydbergs försörjning och författaridentitet.

Ordf.: Svedjedal


Presentation
Viktor Rydbergs författarskap uppfattades under hans livstid som ett av landets mest inflytelserika, och det har också blivit grundligt genomforskat, främst idémässigt. Författarskapets materiella och praktiska sida – ekonomi, marknads- och försörjningsstrategier, relationer till förlag och tidskrifter – har däremot ägnats mindre intresse. Tore Lund (Göteborg), som en längre tid sysslat med Rydberg, presenterar här ett projekt som skall ägnas dessa frågor. Målsättningen är att det skall resultera i något som inte bara fyller en lucka i Rydbergsforskningen utan som även skall vara användbart för aggregerade och komparativa studier inom det litteratursociologiska området. Några ord kommer även att ägnas ett parallellt projekt, en detaljerad bibliografi över de verk som Rydberg publicerade, med uppgifter även om bl. a. upplagestorlekar, honorar och källmaterial kring publikationernas tillkomsthistoria.