Torsten Pettersson, Olle Nordberg och Maria Wennerström Wohrne: ”Unga läsare under lupp eller Har skönlitteraturen en framtid?”

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Colloquium - Section for Literature

Seminar in Swedish

”Unga läsare under lupp eller Har skönlitteraturen en framtid?”. Vid Seminariet för läsforskning presenteras nya forskningsrön av ordförande, Olle Nordberg och Maria Wennerström Wohrne. Inbjudan skickas även till utbildningsvetenskapen, lärarutbildningens andel inom nordiska språk samt centret för nationella prov i svenska.

Chair: Pettersson
 

Presentation
Dagens unga vuxna har formats av internetsamhällets obegränsade möjligheter till kommunikation via sociala medier. Detta har gett upphov till frågor om deras lust och förmåga att läsa skönlitteratur: Bryr de sig alls om de särskilda upplevelser och värden som litteraturen erbjuder? Kan de växla från surfandets snabba hopp till den koncentration som romanläsandet kräver? Föredrar de tryckta böcker eller digital förmedling såsom läsplattor? Detta har undersökts i ett VR-projekt som nu har utmynnat i boken Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige. Tre av bokens författare belyser frågor som i sista hand erbjuder en titt in i framtiden: Då dessa 20-åringar på 2030- och 2040-talet styr samhället, vetenskapen och kulturlivet som 40–50-åringar – kommer de då alls att bereda litteraturen någon plats? I förlängningen: kommer någon alls att då intressera sig för litteraturvetenskap?