Anna Nordlund: ”Berättarteknik i elevberättelser från lågstadiet”

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Colloquium - Section for Literature

Seminar in Swedish

Presentation
Anna Nordlund presenterar sina narratologiska analysingångar och pågående analysarbete av elevberättelser från årskurs 1 till 3 (lågstadiet). Ingen förhandsläsning förutsätts.    Forskningen drivs inom projektet ”Funktion, innehåll och form i samspel: Elevers textskapande i tidiga skolår” tillsammans med lingvisterna Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd, alla verksamma vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Det övergripande syftet med projektet är att bidra med forskning i vilken man försöker vidga sätten att närma sig elevers textskapande i tidiga skolår. Nordlunds analyser rör handling, berättarstrukturer och berättarperspektiv i ett urval texter. Presentationen följs av en gemensam diskussion av analysingångarna utifrån exempel på tre olika elevprofiler och fyra texter skrivna under de tre förstå åren i skolan och med avseende på hur man kan tala om en progression.

Chair: Pettersson