Torsten Pettersson: "En symfoni är som världen? Jean Sibelius och kampen med traditionen”

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken - Geijer Hall
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Jubilee Lecture

Please note day, time and location!

Seminar in Swedish

Torsten Pettersson, Uppsala universitet: "En symfoni är som världen? Jean Sibelius och kampen med traditionen”. En jubileumsföreläsning med musikexempel och anknytning bl.a. till Kalevala. Poster.

Ordf: Pettersson


Presentation
Den 8 december 2015 har det gått exakt 150 år sedan Jean Sibelius föddes. För att fira detta håller Torsten Pettersson ett föredrag som koncentrerar sig på kompositörens symfoniska musik. Den relateras till den europeiska symfoniska traditionen och till Finlands kultur och historia kring år 1900, bl.a. till den betydelse som tillmättes landets nationalepos Kalevala.

Eftersom musikexemplen kräver en sal som Geijersalen och denna var ledig endast den 2 dec kl 14–16 hålls föreläsningen på en tid som inte idealiskt prickar in vare sig bemärkelsedagen eller institutionens normala seminarietider.