Karin Johannisson och Anna Williams: "Fri och galen? Agnes von Krusenstjerna, skapandet och sjukdomen"

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-0031
  • Organiser: The Department of Literature and the Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Margaretha Fahlgren, Sven Widmalm
  • Seminarium

Joint Seminar between Literature and History of Science and Ideas

Seminar in Swedish

Karin Johannisson och Anna Williams diskuterar litterära och idéhistoriska perspektiv med utgångspunkt i studierna Den sårade divan. Om psykets estetik (2015) och Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning (2013).

Postseminarium: anmälan om deltagande till Margaretha Fahlgren senast 8 februari.

Ordförande: Fahlgren