Olle Nordberg: "Vad säger ungdomarna själva? Gymnasister i gruppintervjuer om sin inställning till litteratur och läsning"

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Colloquium - Section for Literature

Seminar in Swedish

Vid Seminariet för läsforskning presenterar Olle Nordberg ett avsnitt ur sin doktorsavhandling under rubriken ”Vad säger ungdomarna själva? Gymnasister i gruppintervjuer om sin inställning till litteratur och läsning”.

Chair: Pettersson
 

Presentation
Gymnasister i gruppintervjuer om sin inställning till litteratur och läsning. Olle Nordberg ägnar sig i sitt avhandlingsarbete åt empirisk läsforskning med en litteraturdidaktisk utgångspunkt. Nordberg kommer under seminariet, utifrån ett textavsnitt under produktion, att presentera en fokusgruppsundersökning där sistaårselever vid gymnasiet samtalar om läsning. De områden som diskuteras i fokusgrupperna har vuxit fram ur två tidigare empiriska undersökningar. Ambitionen med intervjuerna är bland annat att komma djupare ner i frågor som många har åsikter om, men där få debattörer har lyssnat till vad internetgenerationens ungdomar själva uttrycker. Seminarietexten skickas elektroniskt till den som så önskar. Mejla då olle.nordberg@littvet.uu.se.