Torsten Pettersson: ”Den våldsamma människan: Fysiskt våld och hot om fysiskt våld i litteratur, film och medier”

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-K1031
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Torsten Pettersson
  • Seminarium

The General Seminar - Literature

Seminar in Swedish

Torsten Pettersson: ”Den våldsamma människan: Fysiskt våld och hot om fysiskt våld i litteratur, film och medier”.

Chair: Pettersson