Ragni Svensson: "Bo Cavefors bokförlag och svensk bokmarknad under 1960- och 70-talen"

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - 6K-1005 (Malla's Parlor)
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Colloquium - Literature

Colloquium in Swedish

Ragni Svensson, PhD student at Lund University: "Bo Cavefors bokförlag och svensk bokmarknad under 1960- och 70-talen"

Chair: Svedjedal