Dag Hedman: "Forskning om populärlitteratur – vad har gjorts och vad behöver göras?"

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-0031
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Johan Svedjedal
  • Seminarium

The General Seminar - Literature

Seminar in Swedish

Dag Hedman, Göteborgs universitet, med efterföljande diskussion: "Forskning om populärlitteratur – vad har gjorts och vad behöver göras?"

Chair: Svedjedal

Presentation
Dag Hedman, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, föreläser om resultaten och framtida möjligheter inom forskning om populärlitteratur. Utomlands har populärlitteraturforskningen vunnit en acceptans och en volym som påminner om läget inom syskondisciplinerna som studerar konst respektive musik. Trots enstaka förtjänstfulla insatser är populärlitteraturen dock inte högprioriterad inom svensk litteraturforskning. Det finns flera skäl till detta, men faktum kvarstår dock: att det mesta återstår att göra. Det är lätt att uppställa en diger desideratalista, vilket kommer att göras vid detta seminarium.