Carina Agnesdotter: "Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982"

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-0031
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Mats Rosengren
  • Seminarium

The General Seminar - Rhetoric

Seminar in Swedish

Carina Agnesdotter on the PhD Dissertation Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982

Chair: Rosengren

Presentation
Alltsedan de svenska folkrörelsernas framväxt under slutet av 1800-talet har poesi utgjort ett viktigt inslag i rörelsernas argumentation. Traditionen levde vidare inom de nya sociala rörelser som från 1970-talets slut engagerade sig i kampen mot kärnkraft och kärnvapen. I avhandlingen undersöks, med ett antal dikter av författaren Ingrid Sjöstrand (f. 1922) som utgångspunkt, hur poesi fungerade som retorisk handling i situationer med koppling till organisationen Kvinnokamp för fred, från dess bildande 1979 till och med 1982. Vilka funktioner fyller poesi i den här typen av sammanhang och vad har poesin för syfte? Hur är de enskilda dikterna konstruerade och vilka grepp använder de för att övertyga?