Karl Berglund: ”Svenskt samtidsvåld 2: Förövare och hotbilder i 2000-talets svenska deckarvåg”

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - Mallas Parlour (6-K1005)
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Joint Seminar, Section for Literature and Section for Rethoric - Topic Violence

Seminar in Swedish

Chair: Johan Svedjedal