Tim Berndtsson: "Secret Archives and Archival Secrets"

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - 6-K1005 (Malla's Parlor)
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Ann Öhrberg
  • Seminarium

The General Seminar - Literature

Seminar in Swedish

Tim Berndtsson, Uppsala University, presents parts of his PhD dissertation

Chair:  Öhrberg


Presentation
Vid seminariet kommer jag att framlägga ett undersökningskapitel, ”Secret Archives and Archival Secrets. The Order of the Strict Observance ”, i mitt pågående avhandlingsarbete om ordensarkiv under 1700-talets senare hälft. I detta kommer jag presentera den tyska frimureriska orden av den Strikta observansen och dess arkiv, samt de imaginära logiker som bildades omkring arkivering och dokument i och omkring denna organisation.  Fokus ligger i synnerhet på arkivet som bevarare av hemligheter och dess hemlighetsskapande funktioner. Texten är om drygt 60 sidor och på engelska. Jag tar tacksamt emot förslag och kritik i samtliga delar av texten, men medveten om att sidspannet är stort så tar jag tacksamt emot anmärkningar som enbart fokuserar på enskilda delar. De med begränsad tid för inläsning fokuserar med fördel på delavsnitten 2 och 3 (av sammanlagt 4) i texten, som behandlar källmaterial. Seminariet hålls på svenska. Texten finns att rekvirera en vecka i förväg (måndag 1/11), antingen via kopieringsex i personalkorridoren eller via mejl till tim.berndtsson@littvet.uu.se.