Olle Nordberg - Final Reading of PhD Dissertation

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-K1031
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Torsten Pettersson
  • Seminarium

The General Seminar - Literature

Please note venue and end time

Final reading of Olle Nordberg's PhD dissertation Nöjesläsare och analytiska texttolkare. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar

Reader: Pär-Yngve Andersson, Örebro University

Chair: Pettersson