Birgitta Ekblom - Final PhD Seminar

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken - Eng16-0043
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Ann Öhrberg
  • Seminarium

The General Seminar - Rhetoric

(NB end-time and venue)

Final seminar for Birgitta Ekblom and her PhD dissertation Härskarhyllning som påverkan. Panegyriken kring tronskiftet 1697.

Reader: Stefano Fogelberg Rota, Department of Literature, Uppsala University

Chair: Öhrberg