Ann Öhrberg: "Att vara där världen inte är. Litterära skildringar av psykisk ohälsa och inspärrningens våldsmekanismer”

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-0031
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Topic Violence - Joint Seminar, Section for Literature and Section for Rhetoric

(NB, moved from May 9)

Seminar in Swedish, see Swedish event for full information