The Engaging Vulnerability Research Seminar

For details, please visit the seminar homepage


Seminar Chairs
- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
- Sharon Rider, Filosofiska institutionen
- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen