Sam Holmqvist - PhD Dissertation Defence

Sam Holmqvist defends the PhD dissertation Transformationer. 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt.

External Reviewer: Prof. Åsa Arping, Gothenburg University

Chair: Williams

More information in DiVA