Katarina Båth - PhD Dissertation Defence

  • Date:
  • Location: Engelska parken - Geijer Hall (Eng6-1023)
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Björn Sundberg
  • Disputation

Katarina Båth defends her PhD dissertation Ironins skiftningar – jagets förvandlingar. Om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P. D. A. Atterbom

More information and abstract in DiVA