The Engaging Vulnerability Research Seminar

  • Date: –12:00
  • Location: See seminar homepage
  • Organiser: The Research Programme Engaging Vulnerability
  • Contact person: Mats Hyvönen
  • Seminarium

For details, please visit the seminar homepage


Seminar Chairs
- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi
- Sharon Rider, Filosofiska institutionen
- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen