Andreas Hedberg: "Svensk litteratur i Frankrike under efterkrigstiden"

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - Malla's Parlour (Eng6-K1005)
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Johan Svedjedal
  • Föreläsning

The Higher Seminar in Literature

See Swedish event for full presentation