David Dellstig: "Forskningsbibliotekens förvärvspolitik"

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - Eng2-K1022
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Johan Svedjedal
  • Seminarium

The Higher Seminar in Literature

See Swedish event for presentation