Peter Sjökvist: "The Library of Leufstabruk – Digital tillgång till ett 1700-talsbibliotek"

  • Date: –18:00
  • Location: Carolina Rediviva, Tidskriftsläsesalen
  • Organiser: Uppsala University Library, Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar, and the Department of Literature
  • Contact person: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Uppsala University Library in collaboration with Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar

See Swedish event for presentation