Cecilia Schwartz: "Med äkta sydländsk liflighet"

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - Eng9-1017
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Johan Svedjedal
  • Seminarium

The Higher Seminar in Literature

(NB, venue)

See Swedish event for presentation