Applications Seminar I

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-0022
  • Organiser: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Contact person: Torsten Pettersson
  • Seminarium

See Swedish event for information