Ingeborg Löfgren: "Sam-vettet och det osägbara"

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - Eng9-1017
  • Organiser: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Contact person: Anna Williams
  • Seminarium

See Swedish event for presentation