H Trygger, J Stolpe och S-O Wallenstein: "Att översätta Diderot"

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-0022
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar with Christina Kullberg, Department of Modern Languages, Romance Languages Literature Seminar

See Swedish event for information