Merit Laine: "Verbaliserad visualitet i Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas strategier och hovkultur"

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-0022
  • Organiser: Department of Literature and Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar
  • Contact person: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar

See Swedish event for presentation