Petra Broomans: "Att forska i kulturförmedlingens historia"

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken – Eng6-0031
  • Organiser: Department of Literature and The Faculty of Arts
  • Contact person: Margaretha Fahlgren
  • Föreläsning

See Swedish event for information