Arkivets smak: panelsamtal om arkiv och arkivforskning

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken – Eng6-0022
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar

See Swedish event for presentation