(CANCELLED) Thomas Grub: "Mellan anpassning och frihet: om reselitteratur från DDR till 'Väst'"

Uppsala Travel Writing Seminar (RELS)

See Swedish event for information