Jesper Högström: ”Den litterära biografins hantverk”

See Swedish event for presentation