Frida Buhre: "Att växa upp i en varmare värld"

Guest Lecture (The Higher Seminar in Rhetoric)

See Swedish event for presentation