(MOVED) Karin Smirnoff: "Hem och hemkomst i trilogin om Jana Kippo"

See Swedish event for presentation

(MOVED) Karin Smirnoff: