Erik Bengtson och Oskar Mossberg: "Gröna löften som retoriskt och juridiskt forskningsproblem"

The Higher Seminar in Rhetoric

See Swedish event for presentation