Ann Steiner: Litteratursociologi, bokhistoria och förlagsstudier – en forskningspresentation

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 6-0022
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Paula Henrikson
  • Seminarium

See Swedish event for presentation .