Eric Cullhed: ”Vad tjänar det till att röra en publik till tårar?”

  • Date: –16:00
  • Location: Lokal anges inom kort
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Janne Lindqvist
  • Seminarium

See Swedish event for presentation .