POSTPONED: Kristina Fjelkestam: "Retrofili och begäret efter det förflutna"

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken 6-0023
  • Organiser: Department of Literature and Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar
  • Contact person: Otto Fischer
  • Seminarium

Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar

(NB: New date will be announced soon)

See Swedish event for information.