Karin Sennefelt: "'Vrider sig som en mask': konvulsioner från ortodox sanning till radikal praktik, 1650–1750"

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken 6-0023
  • Organiser: Department of Literature and Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar
  • Contact person: Otto Fischer
  • Seminarium

Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar

See Swedish event for information.